Fjerdum skole ligger ca.1 km nord for kommunesenteret etter Rv 254.  Skolen har 150 elever og totalt 28 ansatte i skole og SFO. 

GUL AVDELING:    1.-2.trinn + SFO

GRØNN AVDELING:    3.-4.trinn

BLÅ AVDELING:    5.-7.trinn 

​RØD AVDELING:    Adminstrasjonen holder til i 2.etg. 

Elever som ikke skal leveres/hentes på SFO, slippes av/plukkes opp på snuplassen/droppsona langs Frydenlundveien ved gamle heisbua. Innkjøring vis a vis skolen. Levering på gartneritomta skjer via sørgående innkjøring til Frydenlund. Det er gjennomkjøring forbudt gjennom Frydenlund. Se infoskriv med kart

                                                                                                               

Skolerute

Felles skolerute for gausdalsskolen finner du her.

 

 

                                                                 

Skoledagen

Skoledagen for elevene på Fjerdum skole er:

1.-7.trinn: 08.30-14.15

SFO har åpent 07.00-16.30

Trivselsregler

Ordensreglementet for gausdalsskolen finner du her 

Trivselsreglene for Fjerdum skole finner du her (DOC) (PDF).

Fraværsreglementet finner du her

Aktivitetsplikt og handlingsplan for å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø. Planen finner du her

Ansatte

 

ANSATTE VED FJERDUM SKOLE OG SFO

Trinn Ansatte
1.

Ane Lundstein Skullerud
Monica Kjellsdatter Rødum
Marit Sørsveen Sæther
Tanja Ringen
Monika Lindstrand
Daniel Inman
Anette Solbjørg

2. Tanja Nybråten
Stine Johansen
Monika Lindstrand
Idun Tarud
Anette Solbjørg
 
3.

Sidsel Egner
Karianne Hilmen
Mona Svalund
Tanja Ringen
Reidun Kleiven
Hilde F.Slåen

4.

Mette S.Rundsveen
Marianne G. Rødum
Rønnaug Moe
Stine Ring
Ane Lundstein Skullerud

5. Mari Kvisberg Haugen
Almir Zunic
Tanja Ringen
 
6.

Elin Gundersen
Robert Selbekk-Hansen
Hilde F.Slåen

7.

Elizabeth Wold
Ida Jacobsen
Mona Svalund
Almir Zunic
Robert Selbekk-Hansen
Daniel Inman

Administrasjon  Hilde F.Slåen (rektor)
Stine Ring (inspektør)
Reidun G.Kleiven (SFOleder)
Birte Nordgården (merkantil)
 
SFO Reidun G. Kleiven
Idun Tarud
Daniel Inman
Monika Lindstrand
Sigrid Trådseth
Elisabeth Borgard
Stine Johansen
 
PPT Live Tykket
 
Helseykepleier Sissel Knuts
 
Renhold Monika Konwinska
Elin Voldbakken
Hildegunn Rønningen
 
Vaktmester Rune Opsalhagen
 

Grethe Berntsen har permisjon 

VISMA

Beskjeder sendes kontaktlærer og SFO via VISMA

Utleie

Det er mulig for lag og foreninger å leie gymsalen ved Fjerdum skole. Ta kontakt med Birte Nordgården på tlf. 61104920, eller mail Birte.Nordgarden@gausdal.kommune.no

Det er også mulig for skolens elever å feire bursdagen sin i skolens utleiedel. Ta kontakt med Birte Nordgården på tlf. 61104920, eller mail Birte.Nordgarden@gausdal.kommune.no

Reglement for utleie