Kommuner og Fylkeskommuner er anbefalt å slutte seg til dette, og i Gausdal vil det derfor bli flagget på halv stang ved kommunehuset Segalstad Bru.