Flatavegen 2 er et bofelleskap med heldøgnstjenester til personer med utfordringer innen psykisk helse- og rus.   Hovedmålgruppen er personer mellom 18-35 år. Bofellesskapet består av 5 leiligheter. De ansatte i Flatavegen utgjør 16 årsverk.

Hvis du eller noen du har omsorg/ansvar for har behov for et botilbud, kan du ta kontakt med Koordinerende enhet i kommunen.