Dette er en del av arbeidet med flomsikring av Finna, som nå er i gang igjen. Under Gausdalsvegen skal det legges ny stikkrenne. Sikringsarbeidet langs Kveinnvegen starter også opp igjen fra Bygdahuset og opp til hovedvegen. I denne perioda blir det redusert framkommelighet på Kveinnvegen. Også gjennom Kornhaugparken og forbi Speiderhuset vil det etter hvert bli anleggsarbeid. Arbeidet gjennom sentrum forventes å pågå til midt i september.

Arbeidet gjennomføres av Løype Anleggsdrift AS etter åpen konkurranse. Vi ber alle trafikanter ferdes forsiktig og ta hensyn til arbeidene som pågår.

Ved spørsmål kan du kontakte: Harald Landheim tlf. 957 77 761 e-post: harald.landheim@gausdal.kommune.no eller

Jon Sylte tlf. 950 36 936 e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no