Arbeidet starter nå i Heggesvevegen. For beboerne langs Heggesvevegen blir det etablert og skilta omkjøring via Follebu bygdahus. Dette vil  pågå fram til ca. 19. juni.

Oppstarting nå er gjort mulig ved at kommunen har fått innvilga straks-midler, fra Kommunaldepartementet, for å forhindre flomskader, med krav om at tiltak må gjennomføres umiddelbart. Regjeringa bevilga for et par-tre uker siden 100 millioner til ekstraordinære flomsikringstiltak. Kommunen er veldig fornøyd med at av kommunene i Innlandet så er det Gausdal som har fått største potten av denne ekstratildelinga.

Etter Heggesvevegen fortsetter vi med skifting av stikkrenner/bekkelukking oppover langs Kveinnvegen. Arbeidet vil pågå fram til fellesferie 10. juli – og starte opp igjen ca. 10. august.

Dokka Entreprenør er bestilt til å gjøre jobben. De har rammeavtale med kommunen og hadde mulighet til å starte opp umiddelbart. Vi ber trafikantene vise hensyn ved passeringer i området.

Har dere spørsmål om dette så kontakt: Jo-Morten Høistad tlf. 954 89 126 e-post: jo-morten.hoistad@gausdal.kommune.no eller Jon Sylte 950 36 936 e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no