14.30 FV 255 skal være stengt mellom Forset og Svatsum. Hvis skolebussen ikke kommer fram vil elevene blir kjørt tilbake til skolen og tatt hånd om der.

15.00 Vi gjør oppmerksom på at ikke alle meldinger er bekreftet:

Status kl. 14.30

Problemer langs FV 255 Olstad – muligens stengt veg.

Q-Meieriet får vann inn i kjelleren. Iverksatt tiltak.

Baklikjølvegen er stengt.

Mye vann i Follebu sentrum.

Oversvømmelse ved Nørstegård på Segalstad Bru.

FV 315 Baklivegen til Svingvoll er stengt.

Tøftumsvegen er stengt.

Status kl. 16.00

FV 315 Baklivegen til Svingvoll er stengt også ved Flaten.
Tøftumsvegen er oppe igjen.
Auggedalsvegen stengt.
Mye vann ved Holsbakken – maskin rekvirert.
Bøslivegen stengt.
Pålsrudvegen er stengt.

Status kl. 17.00

Fv315 er stengt flere steder, både mellom Lillehammer og Segalstad Bru og videre til Svingvoll.
Mye vann ved Myhre (Østre Gausdal), men vegen er åpen.
Fortsatt mye vann ved Nørstegård.
Fiabekken (ved Arnfinn Stensgård) er stor, likeens mye vann ved bensinstasjonen i Follebu.
Finna renner over i Kveinnvegen.
Øverbygdsvegen i Bødal er stengt.
Høgdavegen er stengt.

Status kl. 18.30. Situasjonen er fortsatt uoversiktelig. Vi henstiller til alle om å holde seg i ro, hvis ikke evakuering er nødvendig. Det er store problemer med mobilnettet og vi opplever at telefonsamtaler ikke kommer gjennom - send eventuelt sms til: 41 47 46 21

Røde Kors er nå inne og bistår kriseledelsen der det er behov for hjelp.
Q-Meieriet har problemer med store oversvømmelser i Gausa.
Baklikjølvegen stengt ovenfor Fyksen. 5 personer er evakuert.
FV 255 er stengt ved Haugetun
Auggebrua er stengt.
Ulsrudvegen er stengt.
FV 315 er stengt flere steder både mellom Lillehammer og Segalstad og videre til Svingvoll.
Fyksebrua er stengt.
FV 254 har delvis bare en kjørebane.
Evakuering ved Helleberg sag.

 

Kl. 19.30 Forset Bru er stengt

Kl. 22.00
Vannet går ned ved Q-meieriet! Demningen har holdt.
Noen biler er innesperret mellom rasene langs FV 255. Blir ivaretatt av beboere i området.
Vi vurderer fortløpende Forsetbrua og Auggebrua.
Øverbygdsvegen FV 318 sør for Nevråa stenges.

Ingen av de tidligere stengte vegene er åpnet.

Kl. 00.00

Auggebrua er åpnet
Forsetbrua blir stengt i natt
Store skader i Kalstadbaklia.
Kjørbart over Gammelhushaugen hvis man har suv e.l.- kjører på eget ansvar.