Jøra er flyttet tilbake til sitt opprinnelige løp ved Sørmo mellom Olstad og Helleberg Sag, takket være kjempemessig innsats fra Ragnar Olstad AS.
Mandag blir det satt opp nye stolper på høgspentlina ved Sørmo som sikrer strømforsyninga til Svatsum.
Fv. 255 mellom Olstad og Helleberg Sag er sikra mot elva – redusert kjørebredde.
Gjennomførte flomsikringstiltak i Dørja har gjort at en har unngått rasering av flere hus – men det er nødvendig med ytterligere sikringstiltak og rensking av elveleiet etter årets hendelser. Dette arbeidet starter over helga.
Baklikjølvegen er så vidt farbar til Løype.