De kraftige regnbygene vil gi raskt økende vannføring i mange mindre elver og bekker, noe som vil kunne føre til lokale oversvømmelser, opplyser NVE. De sier videre at tettbygde strøk er spesielt utsatt.

Kraftige regnbyger gir fare for jordskred og flomskred, spesielt i indre strøk av Buskerud og Oppland. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger, og langs elver og bekker med stor vannføring.

Det er stor usikkerhet knyttet til både hvor nedbøren vil falle og hvor mye som vil komme. Gausdal kommune har økt beredskapen kommende døgn.

Du kan lese mer på nettsidene til NVE