Dagen markeses på Gausdal frivilligsentral kl. 9.30 - 11.00 med gratis frokost, kaffe og kake. Ordfører Anette Musdalslien kommer og snakker om frivillighet. Alle er velkomne!