Revisjonen av kommunedelplan for Skei er i gang, og politisk prosessgruppe har som oppdrag å arbeide med prinsipielle spørsmål tidlig i planprosessen.

Prosessgruppas inngang til arbeidet er å se på hvilke politiske føringer fra kommuneplanens samfunnsdel, knyttet til blant annet arealbruk, som har betydning for revisjonen av kommunedelplanen og i den konkrete vurderingen av ulike innspill til planen.

Den politiske prosessgruppa ledes av ordfører og består i tillegg av en kommunestyrerepresentant fra hvert parti. Gruppa skal ikke fatte beslutninger, men vil samhandle tett med planutvalget i arbeidet med kommunedelplanen.

Møtet 17. august er ikke åpent for publikum, men streames på kommunen sin hjemmeside og kan følges der. Møtestart er klokka 18.