Gausdal har samarbeid ved Lillehammer kommune om gjennomføring av borgerlig vigsel og vielsen fant sted  i sermonirommet i rådhuset i Lillehammer. Brudeparet var svært tilfreds med både lokalitetene og at det var ordføreren som viet dem. For bruden var det ekstra stas at vielsen foregikk på gausdøl.

Det er ordfører og varaordfører som har vigselsmyndighet etter loven. I tillegg har kommunestyrene i Lillehammer og Gausdal delegert vigselsretten:

  • Rådmann Tord Buer Olsen
  • Kommuneadvokat Thor Kristian Høilund
  • HR-sjef Sidsel Brath
  • Kommunalsjef Cathrine Furu
  • Rådgiver Nina Hjelmstad

 Etter at vigselsmyndigheten ble overført til kommunen har det vært flere bestillinger for vårhalvåret. Alle formaliteter ordnes fra Lillehammer kommune.

Du kan lese mer om borgelig vielse her.