Folkets Ildsjelpris deles av av Fakkelprisen i samarbeid med GD. Prisen skal gå til en person som over tid har vist uegennyttig innsats til gode for folk i Lillehammer og omegn.

Tidligere vinnere av Folkets Ildsjelpris:

2011 Randi og Kai Mathiesen, Lillehammer
2012 Hjørdis Grimsrud, Øyer
2013 Ivar Fyksen, Gausdal

Send inn navn på den personen du mener fortjener Folkets Ildsjelpris, samt en kortfattet begrunnelse for hvorfor du mener din kandidat er den beste.

Forslag til kandidater sendes begeistring@fakkelpris.no innen 15.november.

Det nomineres fem kandidater som går videre til avstemmming via gd.no