Follebu Skole er en av tre barneskoler i Gausdal.  Våre grunnverdier respekt, ansvar og omsorg reflekteres på alle områder av skolehverdagen.

Skolen ligger i landlige omgivelser, og innbyr til alle slags uteaktiviteter, sommer som vinter. Vi har skiløype og akebakke, lekeplass, fotball- og håndballbane – i tillegg til skogsområder og egen gapahuk med benker og bålplass. Vi kan også gå tur til Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, Aulestad. Det er bare en liten spasertur gjennom skogen, over Nevråa, gjennom Aulestadhågån – så er vi der. 

Inneværende skoleår har vi 152 elever fordelt på ni klasser. Skolen har nå 34 ansatte.

Skoledagen

Skoledagen varer fra 0810 til 1330.

SFO er åpent i tidsrommene 0700-0810 og 1330-1630.

Trivselsregler

Trykk her for felles ordensregler for gausdalsskolen.

Trykk her for skolens egen regelmatrise.

 

Kommunikasjon med foresatte (Visma)

Vår kommunikasjonskanal mellom skole-hjem er Visma. Alle foresatte må registrere seg på https://skole.visma.com/gausdal/. Deretter kan appen Visma Min skole lastes ned  for daglig kommunikasjon. Man kan ikke ta i bruk appen før man har registrert seg i web-portalen.