Follebu Skole er en av tre barneskoler i Gausdal.  Våre grunnverdier respekt, ansvar og omsorg reflekteres på alle områder av skolehverdagen.

Skolen ligger i landlige omgivelser, og innbyr til alle slags uteaktiviteter, sommer som vinter. Vi har skiløype og akebakke, lekeplass, fotball- og håndballbane – i tillegg til skogsområder og egen gapahuk med benker og bålplass. Vi kan også gå tur til Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, Aulestad. Det er bare en liten spasertur gjennom skogen, over Nevråa, gjennom Aulestadhågån – så er vi der. 

Inneværende skoleår har vi 164 elever fordelt på ni klasser. Skolen har nå 36 ansatte.

Skoledagen

Skoledagen varer fra 0810 til 1330.

SFO er åpent i tidsrommene 0700-0810 og 1330-1630.

Skoleruta

Trykk her for felles skolerute for Gausdalsskolen.

Spesielle datoer skoleåret 2019-2020 for Follebu Skole:

17.12. Juleavslutning 1.-4. trinn

18.12. Juleavstlutning 5.-7. trinn

Førskoledag 29.mai  Det blir ikke tradisjonell førskoledag i år. Barnehagebarna får komme til skolen på ommvisning. Foresatte får informasjon pr mail.

Sommeravslutning 1.-6. klasse 17.6. Nærmere informasjon om hvordan dette vil foregå kommer

Sommeravslutning 7. trinn 11.6. Nærmere informasjon om hvordan dette vil foregå kommer

 

Trivselsregler

Trykk her for felles ordensregler for gausdalsskolen.

Trykk her for skolens egen regelmatrise.

 

Kommunikasjon med foresatte (Visma)

Vår kommunikasjonskanal mellom skole-hjem er Visma. Alle foresatte må registrere seg på https://skole.visma.com/gausdal/. Deretter kan appen Visma Min skole lastes ned  for daglig kommunikasjon. Man kan ikke ta i bruk appen før man har registrert seg i web-portalen.