Besøkende og Covid 19

Kjære pårørende og besøkende

For å beskytte våre pasienter følger LHH Folkehelseinstituttets anbefalinger og legger til rette for besøk med noen restriksjoner.

Her finner du mer informasjon om hva du skal gjøre når du skal på besøk.

Follebutunet består av 2 avdelinger, en sykehjemsavdeling og en avdeling med omsorgsboliger med heldøgns omsorg, HDO. Avdelingene er delt inn i småavdelinger med 7-10 plasser. Hjelpebehovet avgjør hvor den enkelte får plass.

Follebutuner er senter for somatisk sykdom, rehabilitering og palliasjon.

I tilknytning til Follebutunet finnes det bofellesskap og omsorgsboliger som er organisert under hjemmetjenesten.

Aktivitetsmuligheter:

Vi har et skjermet uteområde med gode turmuligheter.

Fakta:

Sykehjemsavdelingen har 15 plasser.

HDO-avdelingen har 18 plasser.

Aktiviteter

Vi har tilbud om:
  • Lese- og sanggruppe
  • Hyggekvelder
  • Andakt
  • Klær – og skosalg

 

  • Servicetilbud
  • Enkel selvbetjeningsautomat med snacks
  • Tilbud om frisør 
  • Tilbud om fotpleie