Forbudet gjelder følgende typer brenning:
- Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skogmark
- Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Forbudet gjelder følgende områder:
- Hele kommunen

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse, kan inntil videre gjennomføres dersom det etter en nøye risikovurdering er funnet forsvarlig samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak.
Dette gjelder bl.a:
- Kantslått
- Motorisert aktivitet i skogbruket
- Bruk av skytebaner


Hvor stor skogbrannfaren blir videre framover, er helt avhengig av nedbør. Det bør komme minst 15 mm før skogbrannfaren minker vesentlig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 14.