Som fritidsbolig regnes også eventuelle campingvogner og spikertelt som er plassert i en annen kommune. 

Les hele forskriften her: Forskrift om endring i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

Kommunene har ikke dispensasjonsadgang

Kommunene har ikke myndighet til å gi dispensasjon fra forskriften. Dette betyr at det ikke har noen hensikt å søke kommunen om tillatelse til å fravike forskriften.

Unntak i forskriften

Personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av korona kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon.

Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates, men det oppfordres til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn.  

For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

Vær oppmerksomme

Mange hytter i Gausdal vil nå bli stående tomme og uten tilsyn. Kommunen vil derfor oppfordre lokale som ferdes, eller har sitt daglige virke i hytteområder om å være oppmerksomme på unormal aktivitet og melde fra om dette.