• Det er ikke å anbefale å skru ned varmen på varmvannsbereder, den bør holde 70 °C. På hytter der en kanskje skrur av varmvannsberederen, er det viktig å oppnå 70 °C og spyle det første vannet rett ned i sluken, før en begynner å dusje.
  • Hold vannet i sirkulasjon. Ukentlig bruk av tappepunkt er anbefalt. La vannet renne noen minutter med blandet (kaldt og varmt) vann. Dersom et tappepunkt har stått ubrukt over flere måneder, med vann tilkoblet, bør en  varmebehandle/sjokkoppvarme før bruk. Dvs. gjennomspyle i 5 minutter med så varmt vann som mulig (ca. 70 grader) på alle tappepunktene.
  • Dusjhoder og dusjslanger bør demonteres, rengjøres og desinfiseres minst kvartalsvis. Først må belegg inne i dusjhodet fjernes. Dette gjøres ved skraping/skrubbing. Desinfisering gjennomføres ved å la dusjhoder og dusjslanger ligge 30 minutter i en 10-liters-bøtte med vann tilsatt to korker med husholdningsklor.

Vi viser for øvrig til nyttige lenker fra FHI:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/legionellaforebyggende-tiltak-for-rorsystem-i-bygg-som-erhar-vart-stengt-ov/

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/legionellasmitte-hjemme-kan-forebyg/

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/Raad-til-kommunehelsetjenestenor-og-til-driftsansvarlige-for-storre-anlegg/

Veileder fra FHI:

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2015/forebygging-legionellasmitte-veiledning.pdf

(Kapittel 4: Risikovurdering og forebyggende tiltak, kapittel 7: Interne vannfordelingsnett som forsyner dusjer og andre aerolsoldannende tappepunkter, kapittel 13: sykehus og institusjoner og kapittel 14: private hjem).