Navnekonkurransen har vært utlyst tidligere, men vi ønsker flere forslag å velge mellom og fristen er derfor forlenget til 05.11.2013 Navneforslagene sendes til Gausdal kommune, 2651 Østre Gausdal eller via epost: postmottak@gausdal.kommune.no