En forhåndskonferanse avtales med avdeling for byggesak. Henvendelsen kan gjøres gjennom servicekontoret, gjerne på epost til postmottak@gausdal.kommune.no.
Oppgi gnr/bnr eller gateadresse, hvilket tiltak du ønsker å gjennomføre, kontaktinfo, og ønsket tidspunkt for konferansen.

På forhåndskonferansen kan du få hjelp til å finne riktig søknadsskjema, nabolister, info om hvilke tiltak som er søknadspliktig og ikke, arealstatus for området tiltaket skal plasseres i, innspill knyttet til byggeskikk osv.. Konferansen er gratis.