Det er en fordel, men ingen plikt, at du medbringer valgkortet du har fått tilsendt fra kommunen.
Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottakeren skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan ikke gå god for eller bekrefte velgerens identitet. Du bør derfor ha med deg legitimasjon som må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på slik legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.
 
Her kan du forhåndsstemme:
 
Sted Ukedag(er) Tidsrom
Gausdal kommunes servicetorg Mandag -fredag 10.08. - 11.09. kl.09.00 - 15.00
  Lørdag 05.09. kl. 10.00 - 15.00 (Gausdalsdagen)
Gausdal Arena - biblioteket Onsdag 02.09. kl.15.00 - 19.00
  Tirsdag 08.09. kl. 10.00 - 13.00
  Onsdag 09.09. kl. 15.00 - 19.00