Tid og sted for forhåndsstemmegivning:

Sted Periode Ukedager Tidsrom
Biblioteket
Gausdal Arena
10.08. - 10.09. mandag, onsdag, torsdag og fredag 10.00 - 15.00
    tirsdager 10.00 - 18.00
  04.09. lørdag 10.00 - 16.00

 

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner

Sted Dato Ukedag Tidsrom
Granheim
lungesykeshus
01.09. onsdag 14.00 - 15.30
Follebutunet nytt tidspunkt 09.09. torsdag 10.00 - 13.00
Forsettunet 02.09. torsdag 12.00 - 15.00

 

 

 

 

 

 

Koronatiltak:
Velgere som er i karantene, og som ikke kan avgi stemme, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen fredag 10.september kl. 10.00.

 

Ambulerende stemmegivning

Velgere som grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid-19 ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte.

Frist: Fredag 10.09. kl.10.00

Dersom du har behov for hjemmestemming så ta kontakt med
Gausdal kommune v/Jo-Morten Høistad tlf.: 954 89 126.