Om barnehagen

 

Logo Forset barnehage

Forset barnehage ligger i sentrum i Vestre Gausdal. Våre nærmeste naboer er barneskolen og ungdomskolen.

Vi er en barnehage med tre avdelinger , 36 plasser for 3-6 år, og 12 plasser 0-2 år. 

Nærmiljøet gir utallige turmuligheter i skog og mark.

Lek og aktivitet i fellesskap - til alle barns beste er vårt fokus!  

 

Fokus for barnehageåret 2023/2024 er:

  • Barnas trivsel
  • Barnas lek og lekemiljø
  • Ung styrke/livsmestring og helse
  • Språkstimulering/miljø
  • Bevegelse - Gausdalsmodellen

Les vårt velkomsthefte her.