Trivselsregler

Trivselsregler for Forset skole

Reglerogrutiner rev. 2018.pdf

Ordensreglement for gausdalsksolen finner du her

 

Skoleruta

Skoleruta for skoleåret 2022/2023 finner du her

 

 

 

 

Ansatte

Trinn

Kontaktlærer

Ansatte

1

Henrikke Aarnes og Siri Stensgård

Gro Anita Leine og Linda Tofthagen

2

 Jørunn Brænden

Rita-Hanne Wedum

3

Sina Martine Gilberg

Gro Anita Leine

4

Bjørg Tyrom

Marianne Rødum Grøndahl, Marit Sørsveen Sæther og Karoline Sagli

5

Anne Mette Jensen

David Helbæk

6

Vetle Simensen Nerem

Siri Stensgård og Hilde Dokk

7

Merete Sandvold Kornby

Kristian Strand Rustad og David Helbæk

 

SFO

Hilde Dokk

Karoline Sagli

Rune Mjogdalen
 

Renhold

Tone Skatrud

Randi Holslien                                              
 

Aministrasjon

Stine Ose, rektor
Marit Syversen, inspektør
Birte Nordgården, merkantil
 

PPT

Eli Leistad-Amundsen

Helsesøster

Sissel Knuts

Vaktmester

Ola Borgemoen

 

 

Skoledagen

Småtrinn, 1. - 4. kl:

Mandag  08.40 - 14.05

Tirsdag   08.40 - 13.30

Onsdag  08.40 - 14.05

Torsdag  08.40 - 13.30

Fredag   08.40 - 14.05

Mellomtrinnet, 5. - 7. kl:

Alle dager 08.40 - 14.05

SFO

SFO er åpent 7.00 - 16.30 og holder til i Grendahuset/1.trinn sitt klasserom.

Elevene kan spise frokost der og får servert et måltid når skolen er over. Vi forsøker å variere i aktiviteter og hva elevene spiser. SFO er stengt 4 uker i juli, men er ellers åpen. 

Mer informasjon om SFO, priser og hvordan du kan søke om plass finner du her.