Trivselsregler

Trivselsregler for Forset skole

Reglerogrutiner rev. 2021.pdf

Ordensreglement for gausdalsksolen finner du her

 

Skoleruta

Felles skolerute for gausdalsskolen finner du her

 

 

 

 

 

Ansatte

Skoledagen

Skolen starter 8.40 og slutter 14.05 for alle klasser, alle dager. 

Timer
1.time 8.40 - 9.40
2.time 9.50 - 10.50
3.time 11.55 - 12.55
4.time 13.05 - 14.05

Vi har storefri mellom 10.50 og 11.55. Da spiser elevene før de går ut. Mellomtrinnet har tilbud om leksehjelp i storefri. 

SFO

SFO er åpent 7.00 - 16.30 og holder til i Grendahuset/1.trinn sitt klasserom.

Elevene kan spise frokost der og får servert et måltid når skolen er over. Vi forsøker å variere i aktiviteter og hva elevene spiser. SFO er stengt 4 uker i juli, men er ellers åpen. 

Mer informasjon om SFO, priser og hvordan du kan søke om plass finner du her.