Forsettunet holder til i Vestre Gausdal og består av 2 sykehjemsavdelinger.
Sykehjemmet er inndelt i små avdelinger med 6-8 plasser. Det er hjelpebehovet som avgjør hvor den enkelte får plass. 
 
Forsettunet er et kompetansesenter for personer med demens.
 
I tilknytning til Forsettunet finnes det bofellesskap og omsorgsboliger, disse er organisert under hjemmetjenesten.
 
Aktivitetsmuligheter:
Vi har vår egen sansehage og det er gode turmuligheter i nærområdet. 
 
Fakta om sykehjemmet:
  • 15 langtidsplasser
  • 8 korttidsplasser
 
Aktiviteter:
  • Lese- og sanggruppe
  • Hyggekvelder
  • Andakt
  • Klær - og skosalg
  • Gågruppe

 

Servicetilbud:

  • Tilbud om frisør 
  • Tilbud om fotpleie