Besøkende og Covid 19

Kjære pårørende og besøkende

For å beskytte våre pasienter følger LHH Folkehelseinstituttets anbefalinger og legger til rette for besøk med noen restriksjoner.

Her finner du mer informasjon om hva du skal gjøre når du skal på besøk.

 

 

 

Forsettunet holder til i Vestre Gausdal og består av 2 sykehjemsavdelinger.
Sykehjemmet er inndelt i små avdelinger med 6-8 plasser. Det er hjelpebehovet som avgjør hvor den enkelte får plass. 
 
Forsettunet er et kompetansesenter for personer med demens.
 
I tilknytning til Forsettunet finnes det bofellesskap og omsorgsboliger, disse er organisert under hjemmetjenesten.
 
Aktivitetsmuligheter:
Vi har vår egen sansehage og det er gode turmuligheter i nærområdet. 
 
Fakta om sykehjemmet:
  • 15 langtidsplasser
  • 8 korttidsplasser
 
Aktiviteter:
  • Lese- og sanggruppe
  • Hyggekvelder
  • Andakt
  • Klær - og skosalg
  • Gågruppe

 

Servicetilbud:

  • Tilbud om frisør 
  • Tilbud om fotpleie