• For å unngå mange besøkende på en gang, må besøk være avtalt på forhånd med avdelingen.
  • Besøk foregår ute sammen med personalet tilstede.
  • Personalet følger pasienten ut og inn.
  • De må sitte med minst 2 meters avstand.
  • Det skal ikke serveres mat eller drikke under besøket.
  • Det skal ikke være noe fysisk kontakt.
  • De kan ikke gå tur sammen.

Av hensyn til drift ber vi om forståelse for at besøket kan skje når det ligger til rette for det for avdelingen.  Ta direkte kontakt med instirusjonene for mer informasjon.