Uttalelser sendes postmottak@gausdal.kommune.no eller Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

Høringsfrist 1. februar 2018.

Spørsmål om endring av forskrift kan rettes til Sigbjørn Strand ved Landbrukskontoret, tlf. 480 32 174.