Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
kommunevåpen

Forurensningssak på Engeland


Sør-Gudbrandsdal tingrett har den 25.10.13 avsagt kjennelse i saken der Gausdal kommune ble stanset i oppryddingen av forurensningssaken på Engeland. Kjennelsen går ut på at Gausdal kommune har vunnet saken, og den midlertidige forføyningen oppheves. Tingretten har ikke funnet at Gausdal kommune har anvendt uriktig forståelse av forurensningsloven, eller funnet feil i saksbehandlingen som tilsier at vedtakene er ugyldige. Det anføres også at Engeland har fått tilstrekkelige forhåndsvarsler til å kunne ivareta sine interesser. Engeland er ilagt å dekke kommunens saksomkostninger på kr. 60 000.-.

Med bakgrunn i dette vil Gausdal kommune så fort det er praktisk mulig fortsette med oppryddingen på Engeland.

Skjema

Tips en venn Skriv ut