Hva er et fosterhjem?

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som av ulike grunner ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barneverntjenesten i kommunen og med barnets familie om barnets behov og fremtid.

Alle barn og unge er unike og ulike. De trenger ulike typer fosterhjem og familier. Fosterforeldrene har den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten. Barneverntjenesten har ansvar for å følge opp barnet og fosterhjemmet. Du kan lese mer om fosterhjem her:

Hvem kan bli fosterhjem?

Ulike barn og unge trenger ulike voksne. I utgangspunktet kan derfor alle bli fosterhjem, men det stilles noe krav til de voksne.

Dersom du er interessert i å bli fosterhjem, så kan du ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste. Da kan du få tilsendt informasjonsmateriell, bli invitert til et informasjonsmøte eller få et uforpliktende møte med en rådgiver ved fosterhjemstjenesten. Saksgang for å bli fosterforeldre er slik:

  1. fylle ut et skjema for egenpresentasjon som du får av fosterhjemstjenesten
  2. gjennomføre samtale med fosterhjemsrådgiver
  3. gjennomgå opplæring
  4. bli vurdert mot et spesielt barn
  5. bli godkjent som fosterfamilie for det spesielle barnet
  6. bli mer kjent med barnet og familien til barnet
  7. planlegge støttetiltak og oppfølging av fosterfamilien
  8. innflytting

Fosterhjemstjenesten samarbeider med barnevernstjenesten i kommunen og bistår ved plassering av barn i fosterhjem.
Du kan også ta kontakt med  Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). 

Hvem er barna som trenger fosterhjem?

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier "god natt" og som gjør at du sover godt. Hver natt. Se en film om fosterbarn: