Konkurranseregler:

Konkurransen er åpen for alle. Hver deltaker kan sende inn maksimalt 5 bilder til konkurransen. Liggende format er foretrukket.

Bildene må være i så stor oppløsning som mulig (minimum 1 MB) og i jpg-format. Bildene må være tatt i Gausdal. Du kan kun delta med bilder du selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelle personer på bildet. Ved bilder av barn under 15 år, må foreldre samtykke på barnets vegne. Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale vil bli forkastet.

Gausdal kommune forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bilder og bruke alle bildene i Gausdal kommunes kommunikasjonskanaler (eget trykt materiale, brosjyremateriell, til illustrasjoner/utsmykning o.a., nettsider og sosiale medier). Bildene kan bli beskåret i forbindelse med eventuell offentliggjøring.

Juryen består av tre personer som plukkes ut av Gausdal kommune. Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal presentere naturmangfold i Gausdal kommune. Juryens avgjørelse er endelig.

Frist for innsending er 30. juni 2023. Bilder til konkurransen lastes opp på denne siden.

Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen, og for å kreditere rett fotograf ved eventuell publisering. Etter konkurranseperiodens slutt vil de øvrige av disse opplysningene bli slettet.