Ansvarlig for forhåndsstemmemottaket er Kjetil Holst-Larsen. Han ønsker alle velkommen til å avgi forhåndsstemme. og oppfordrer alle som kan, til å benytte denne mulighet. De som betjener forhåndsstemmemottaket har fått opplæring både i smittevern og i selve prosedyren ved å avgi stemme.

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

 

Tid og sted for forhåndsstemmegivning:

Sted Periode Ukedager Tidsrom
Biblioteket 10.08. - 10.09. mandag, onsdag, torsdag og fredag 10.00 - 15.00
    tirsdag 10.00 - 18.00
  04.09. lørdag 10.00 - 16.00