– Vi råder ikke lenger innbyggerne i disse kommunene fra å dra på hytta, men vi gir dem noen viktige råd med på veien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Disse rådene er:

  • Reis bare sammen med dem fra din egen husstand, og ikke ta imot besøk.
  • Gjør alle innkjøp i egen kommune før du drar.
  • Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen din.
  • Hold god avstand til dem du møter i skiløyper, skitrekk og når du går på tur.   
  • Sjekk hvilke råd og regler som gjelder i hyttekommunen din, og følg dem.

For innbyggerne i Nordre Follo gjelder fortsatt rådet om å ikke dra til fritidsbolig utenfor egen kommune. Rådet om å unngå unødvendige reiser i Norge gjelder fortsatt for alle, men dette omfatter ikke å reise sammen med egen husstand til fritidsbolig.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/frarader-ikke-lenger-reiser-til-hytta-utenfor-egen-kommune/id2830543/