Frisklivsresepten

Frisklivssentralen er en helsetjeneste for deg som bor i Gausdal, Øyer eller Lillehammer. «Frisklivsresepten» er et tilbud til alle som ønsker støtte til å endre levevaner for å forebygge sykdom eller trenger hjep til å mestre helseutfordringer. Frisklivsresepten varer i utgangspunktet i 3 måneder, men kan forlenges ved behov. For å komme i gang kan du ta kontakt selv, henvises fra lege, annet helsepersonell eller NAV.

Hva kan Frisklivssentralen hjelpe deg med?

Vi gir deg støtte til å komme i gang med fysisk aktivitet, et sunnere kosthold, slutte med tobakk og har kurs for deg som sliter med søvn. Vi hjelper deg med å sette konkrete mål og finner aktiviteter og tilbud som passer for deg.

Fysisk aktivitet, sunt kosthold, et tobakksfritt liv og søvn er viktig for fysisk og psykisk helse. Det kan beskytte deg mot en rekke livsstilssykdommer, gi deg overskudd, redusere stress og fremme sosialt samvær.