Gå-grupper i bofellesskapene, både ved Forset og Follebu omsorgssenter. 10 frivillige har tilbudt beboere i bofellsskapene GÅ-tur eller trim med Trimkasett 2 ganger i uka. Tilsammen har 20 beboere benyttet seg av dette tilbudet i løpet av vinteren og våren. En stor takk til de frvillige for deres innsats. Dette ble markert med kaffe og kake 14.05.13.