Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon. Lotteri- og stiftelsestilsynet prøver å nå ut til flest mulig, og spesielt til lokale og regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner, eller de som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no