Alle har et forhold til frivillighet – kanskje i form av dugnader tilknyttet ulike lag og organisasjoner, som bidragsyter for enkeltmennesker eller for lokalsamfunnet, eller kanskje som mottaker av en frivillig tjeneste. For at lokalsamfunnet skal gå rundt er vi avhengig av frivillige, det norske samfunnet er gjennom generasjoner bygd opp på den måten.

Edel Klaape_Aasdal.jpg
Edel Klaape-Aasdal - leder av frivilligsentralen

Mye av den frivillige aktiviteten i bygda koordineres av den kommunale frivilligsentralen.  I Frivilligsentralen er det registrert ca. 100 frivillige. Noen har faste oppdrag hver uke, noen tar sporadiske oppdrag gjennom året og noen står på venteliste for oppdrag de ønsker.

Frivilligsentralen ønsker å være synlig i bygda, det er ønskelig at flest mulig vet hva en frivilligsentral er og hva som foregår av aktiviteter og oppdrag. Terskelen skal være lav for at de som vil bidra tar kontakt og melder seg som frivillige. Både ungdom, voksne, pensjonister, damer og menn ønskes velkommen! Oppdragene legges til rette, slik at hver og en kan delta på den måten de ønsker, og bruke den tiden de har anledning til.

Aktiviteter

Formiddagstreff 2016.jpg
Foto: Formiddagstreff på Frivilligsentralen

Frivilligsentralen har mange ulike oppdrag. Bl.a. matpakking og matombringing til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse, ledsagertjeneste til lege, sykehus og tannlege, sang, musikk, sittedans og å gå med handletraller på omsorgssentrene, flyktningguider, besøksvenner, turvenner, turledere, vakter på UtstyrsArena`n og arrangementhjelp

Ved Forset- og Follebu omsorgssenter er de frivillige  en viktig trivselfaktor i hverdagen, for å dekke de sosiale behovene til beboere inne på sykehjemmene, i bofellesskap og i omsorgsleilighetene. Det oppleves fra omsorgssentrene som et godt og viktig samarbeid. Det er nærmere 80 frivillige som bidrar på ulike måter ved omsorgssentrene.

Hver onsdag er det formiddagstreff med mat, allsang, sosialt samvær og innimellom et kåseri, en fortelling eller informasjon om et tema. Dette er et åpent arrangement som alle kan delta på, gjennom dette kan det også rekrutters nye frivillige. Samtidig som det er en mulighet for de frivillige å møtes.

Frivillig arbeid skaper fellesskap

Fellesskap på sommertur.jpg
Foto: Felles bespisning på sommertur

Alle frivillige som er tilknyttet, og har oppdrag gjennom frivilligsentralen får nyhetsbrev minst fire ganger i året, alle frivillige er velkomne innom Frivilligsentralen, eller kan ta kontakt pr. telefon for en prat. Minst en gang i året blir alle frivillige invitert til et frivilligmøte, der aktuelle temaer tas opp. I tillegg inviteres det til temasamliger hvor ulike faglige utfordringer tas opp i form av forelesning og diskusjoner.

Sommertur 2016.jpg
Foto: Sommertur 2016

Stor takk til de frivillige
Som en takk for innsatsen gjennom året gis de frivillige sommertur og julebord.  Sommeren 2016 gikk turen til Kapp, med besøk på  Peder Balkesentret. Deretter var det omvisning på Gjøvik gård og til slutt middag på Gamletorvet Spiseri.  Julebordet er en hyggelig aften med tradisjonell julemat, sang, musikk og dans, der det gjøres stas på de frivillige. Formannskapet og ledelse i kommunen stiller med glede opp som servering- og oppvaskhjelp, som en takk for alt de frivillige har utført det siste året.  

Bygda er avhengig av de frivilliges innsats, både i dugnader, i det viktige arbeidet lag og foreninger legger ned og i frivilligsentralen. Vi gleder oss til videre samarbeid!

Hva kan skje i 2017?

Vi ønsker å få forslag på alt fra nye områder for frivillig arbeid til temaer på formiddagstreffen!

Stikk innom Frivilligsentralen på Gausdal Arena, vi har åpent: mandag og torsdag 10.00 - 14.00, onsdag 10.00 - 15.00

Eller ta kontakt med Edel Klaape-Aasdal på telefon 92227970

Foto: Alle bildene er tatt av Deborah Strutt

facebook.jpg