Prøver av døde villfugl for å oppdage fugleinfluensa
I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er økt risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage eventuell smitte av fugleinfluensa i Norge.

Trenger hjelp
Nord-Trøndelag, Rogaland, Østlandet og Oslofjord-området er mest sannsynlig landingsplass for disse trekkfuglene. Andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtselsfugler (f.eks. kråker) er mest utsatt for smitte.

Mattilsynet ønsker å ta prøver av døde fugler uten synlige skader av disse artene i det beskrevne området. Du kan hjelpe til med dette ved å ringe Mattilsynet på 
tlf. 22 40 00 00 og be om ditt lokale Mattilsynkontor når du finner slike fugler. 
En medarbeider vil da ta prøver av fuglen slik at eventuell smitte med fugleinfluensa kan oppdages.

Store konsekvenser for tamme fugler
Typen av fugleinfluensa som herjer i Sentral-Europa er ikke farlig for mennesker. Fugleinfluensaen er dødelig for både ville og tamme fugler. I tillegg til overvåkningen har vi iverksatt en rekke tiltak for å hindre at fugleinfluensaen kommer til Norge. 

Blant annet er det fastsatt en «Portforbudforskrift» som sier at tamme fugler skal holdes innendørs eller ute under tett tak, les mer her. 

Det er viktig at dette beskyttende tiltaket følges.

På mattilsynet.no kan du lese om forebygging og bekjempelse av fugleinfluensa, se her.