Den nye loven om vergemål som trer i kraft 1. juli 2013, har som hovedhensikt å bedre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som trenger vergemål. Ansvaret for vergemål blir da overført fra kommunene til Fylkesmannen. De som i dag er oppnevnt til verger og hjelpeverger etter dagens regelverk, vil i utgangspunktet fortsette etter gjennomføringen av den nye reformen.
 

Fylkesmannen i Oppland har fire personer som er «øremerket» vergemålsarbeid, men også medarbeidere innen helse- og sosial, utdanning og økonomi vil bidra.Så langt er om lag 770 verge kurset og  Fylkesmannen har i flere måneder arbeidet med  med kommunene om endringer i vergemålsforvaltningen.

 

For mer informasjon gå inn på:

  www.vergemaal.no.

http://www.fylkesmannen.no/Oppland/Helse-og-omsorg/Vergemal/