Arbeid på dagtid
Det er Brødrene Dokken AS som skal utføre arbeidet for fylkeskommunen. De kommer i hovedsak til å jobbe fra klokka 07 om morgenen til klokka 19 om kvelden mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. - Når entreprenøren skifter stikkrenner, må vegen graves helt over, og da må den stenges for trafikk. Fylkesvegen kan derfor bli stengt i perioder på inntil to timer, hver gang ei stikkrenne blir skiftet ut, sier byggeleder Håvard Ødegård i Innlandet fylkeskommune. Arbeidet med å skifte stikkrenner vil vare til ca. 27. oktober.

Lite trafikk på hverdager
I visse tilfeller kan det bli aktuelt å arbeide og å stenge vegen etter klokka 19, de dagene anleggsarbeidet foregår. - Vi forsøker å tilpasse gravearbeidet og skape minst mulig ulemper for trafikantene. Derfor stenger vi vegen mens det er minst trafikk. I de periodene vegen blir stengt, setter entreprenøren opp skilt ved Smiugardskrysset og Oppsjøkrysset for å varsle trafikantene, sier Ødegård.

Fylkeskommunen har satt av ca. en millioner kroner til disse tiltakene på fylkesveg 2442.