Det kan tappes drikkevann på mindre dunker/beholdere fra utvendige kraner på våre stasjoner i Forset, Segalstad bru og Svingvoll.

Adresser tappepunkt:

  • Segalstad bru: Slettmoen 1 (driftsstasjon og trykkøkerstasjon), 2651 Østre Gausdal (her kan større tanker / biler fylles samt mindre dunker/beholdere)
  • Forset I: Flatavegen 29, 2653 Vestre Gausdal (kun hagekran)
  • Forset II: Brubakken 40, 2653 V. Gausdal (kun hagekran)
  • Svingvoll: Engjomsvegen 60, 2652 Svingvoll (kun hagekran)
  • Bødal: ved Bødal bygdahus (kun hagekran)
  • Svatsum: Benna vannverk, Bennmoen (kun hagekran)
  • Olstad: Olstad vannverk (kun hagekran)
  • Espedalen: renseanlegget ved Stand (kun hagekran)

Større vanntanker/biler kan fylles via grovere uttak på driftsstasjonen, Segalstad Bru.

Dersom du har behov for store mengder vann, og ikke har utstyr til å ordne med dette selv, må du stå for innleie av slikt utstyr. Dette er dessvere ikke en tjeneste Gausdal kommune tilbyr. Denne type tapping må også avtales i forkant med driftsleder Marius Bartnes tlf.: 45 40 49 21

For andre spørsmål/henvendelser relatert til dette bes det om at disse rettes til kommunens VA-vakt (tlf.: 91 77 56 92).