Lillehammer Region Brannvesen støtter også dette forslaget, uten at det skal oppfattes som pålegg. Hvis gardbrukerne i Gausdal er interessert i å delta i denne beredskapet, informerer vi om at det er følgende ekstra steder hvor vann kan fylles:

  • Driftsstasjonen Segalstad Bru
  • Pumpestasjon på Svingvoll
  • Olstad vannverk
  • Forset gamle renseanlegg