Organisasjonenes bidrag spenner fra folkeopplysning og lokale lavterskeltiltak til påvirkning og tilskudd. Men jobber vi godt nok sammen? Kan og bør vi innrette samarbeidet annerledes for å hente ut hele potensialet?
Ambisjonen med seminaret er å finne fram til bedre samarbeidsformer som kan gi et løft for fysisk aktivitet.
 
Hovedmålgruppen er frivillige organisasjoner, men også ansatte i kommuner og andre interesserte er velkomne!
 
Seminaret er gratis og det serveres lunsj og kaffe/te. Pausegym må påregnes!
 
Mer informasjon og programmet for dagen finner du her