Det er spesielt viktig at aktiviteter for barn og unge kommer i gang igjen. Kommuneoverlegen har vurdert at Gausdal Arena kan åpens, men det er viktig at smittevernreglene følges. Det vil være vanskelig å gjennomføre utvidet renhold og garderobene kan derfor ikke benyttes fullt ut.

  • Haller åpnes for tilnærmet normal drift, men alle må følge alminnelige smittevernregler (spriting av utstyr etter bruk, avstander, håndhygiene osv.). De forskjellige idrettene sine veiledere skal også følges.
  • Garderober kan brukes av skolen på dagtid, men på grunn av utfordringer med hyppig nok renhold holdes garderobene stengt på ettermiddag/kveld i 14 dager fremover. Hvis det ikke skjer vesentlige endringer med nye utbrudd vil garderobene bli åpnet om 14 dager.
  • Styrkerommet kan også åpnes under forutsetning av ev smittevernveileder kan følges. (Se råd fra FHI). Brukere må blant annet sprite apparater og manualer etter bruk.

Det gjøres oppmerksom på at idrettshallene kan bli stengt hvis smittesituasjonen endrer seg.

Les mer om Folkehelseinstituttets råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter.