Gausdal 2042
Gausdal kommune har nedfelt i sin kommuneplan fra 2021 at det skal jobbes med framtidig bærekraft, både økonomisk, sosialt og miljømessig. Gausdal har analysert de viktigste utviklingstrekkene fram mot 2042 (2032), og analysen viser at vi står overfor en del utfordringer knyttet til at det blir flere eldre og færre barn og yrkesaktive. Dette vil utfordre økonomisk, og det må nytenking til. Om vi fortsetter som før er det ikke nok folk til å løse oppgavene. Vi må begynne med tiltak allerede i dag. Innovasjonsstrategien er et slikt tiltak.

De tre satsningene i Gausdal 2042 er Innovasjon, Balanse24 og Mobilisering.
­– Ambisjonen er at vi etter denne dagen, sitter igjen med inspirasjon til videre arbeid, og mange nye og nyttige ideer, sier assisterende kommunedirektør Jarle Snekkestad.

Det skal være godt å bo, leve og arbeide i Gausdal!
Gausdals slagord er «Sammen får vi det til», og dette ligger til grunn for programmet Gausdal 2042 – en inkluderende og nyskapende samarbeidsprosess som omfatter hele lokalsamfunnet. Dette følger også opp kommuneplanens vektlegging av «Sammen om et bærekraftig lokalsamfunn».

Inspirerende dag
Lent AS, ved Hogne Hareide og Kristina Rickfelt, var prosessledere og sørget for at vi kom godt i mål med gruppeprosessene denne dagen. Geir Graff, Innovation strategist i Asker kommune, hadde et inspirerende innlegg hvor han viste oss hvordan Asker kommune jobber med innovasjon.