Skoleelevenes arbeid her hjemme har blitt den viktigste inntektskilden til Palmarejoprosjektet, og det fine med dette er at pengene går rett fra elever her til elever der. Elev til elev. Det er vanskelig å finne to mer ulike virkeligheter enn Anaisas og den vi lever i her i Norge, men folk er folk og elever er elever. Det er imponerende at alle stiller opp ved skolene våre og går ut og arbeider inn penger til elever på den andre siden av kloden. Vi i Palmarejoprosjektet er selvsagt råhappy for dette!

Fredag 24. oktober hadde 8. og 9. trinn ved Gausdal ungdomsskole solidaritetsdag for Palmarejo, og mandag 27. oktober var det 10. trinn sin tur. Elevene har gjort en flott innsats også i år, og nok en gang var det 100% oppslutning fra elevene. Elevene har jobbet inn til sammen 44 645 kroner!

De fleste elevene har hatt forskjellige arbeidsoppgaver hjemme, som vedkløyving, vasking, rydding, matlaging etc. Ellers har de jobbet i barnehage, på bilverksted, vært assistenter på barneskolene, jobbet på foreldrenes arbeidsplass, passet barn, vært avløsere osv.

Her er flere bilder.