Vi er i en situasjon nå som vil gjerne skulle unngått. Endringene i eiendomsskatteloven rammet oss hardt og gjorde at et allerede krevende utgangspunkt ble enda mer krevende.

Vi har en stor jobb å gjøre framover. Den jobben må vi gjøre, enten vi er på Robek-lista eller ikke, og vi er allerede godt i gang. Vi må ta grep som sikrer at vi så snart som mulig kommer i økonomisk balanse, samtidig som vi evner å gjøre kloke valg for framtida.

Det er etablert kontakt med fylkesmannen knyttet til praktiske avklaringer og prosess videre.

Hva vil en registrering på Robek-lista bety for Gausdal?

  • Tiltaksplan. Innen 30. juni må kommunestyret ha vedtatt en tiltaksplan. Administrasjonen vil legge fram en tiltaksplan for kommunestyret i mars til behandling.
  • Låneopptak. Alle låneopptak må godkjennes av fylkesmannen. Det innebærer også at fylkesmannen vil gjøre en vurdering av kommunens investeringsnivå.
  • Rapportering til fylkesmanenn på status gjennom året.