Temaet som Fylkesmannen har valgt er tilsyn med styring av informasjonsflyten mellom kommunens barneverntjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Informasjonsflyten er viktig for at barn skal få rett hjelp til rett tid. Spørsmålet er hvordan den risikoinformasjon som framkommer i helsepersonellets kontakt med barn eller voksne omsorgsytere, blir meddelt kommunens barneverntjeneste, slik helsepersonellovens § 33 pålegger helsepersonellet. Denne plikten påhviler alt personell, ikke bare legene og legevakten, men også sykepleiere og andre som gir helsehjelp, samt evt. ambulansepersonell som bringer pasienter inn.

Å delta i pilotprosjektet er interessant for Gausdal blant annet fordi vi er opptatt av å lære og forbedre oss. Fylkesmannen legger til grunn at etterbruksverdien i Gausdal kommune, i tillegg til å finne ut om informasjonsflyten faktisk er god nok, kan være å få en modell for interne tilsyn med viktige funksjoner.

Tilsynet vil resultere i en sluttrapport på vanlig måte, som vil være offentlig.