For å tenke framover er det også lurt å være oppmerksomhet på kvalitetene og styrkene i dagens samfunn. Derfor brukte deltakerne også tid på å snakke om hva som er bra med å leve i Gausdal i dag? Her kom det utrolig mange innspill, og mange tema gikk igjen. Her følger en oppsummering.

Hva er bra med å leve i Gausdal i dag?

Bra med Gausdal
Mye bra i Gausdal!


Natur
Fine naturområder
Stor og god tilgang på friluftsaktiviteter og naturopplevelser både sommer og vinter (jakt, fiske, ski, toppturer).
Vakkert kulturlandskap
Vi har nærhet til fjellet og til Lillehammer.

Beliggenhet
Sentralt, men landlig
Passe avstand til fjell og by(er). Kort vei til Lillehammer og til Oslo
Nærhet til de fleste nødvendige daglige tjenester
Kort og god vei til Lillehammer
Nærhet til høgskole

Idrett

Veldig bredt idrettstilbud
Stort utvalg av fritidsaktiviteter
Flott idrettshall og idrettsbaner
Det er mange fritidstilbud til barn og ungdom

Kultur

Svært godt kulturtilbud
Mange muligheter i kulturskolen
Stort og variert kulturliv – både frivillige lag- og organisasjoner og kulturinstitusjoner (Aulestad, Ro, Det hemmelige teater, biblioteket).

Frivillighet
Sterk frivillig sektor: Stor dugnadsvilje og – evne.
Aktiv bygd; rikt organisasjonsliv

Oppvekst/Utdanning
Gode oppvekstsvilkår.
Helhetlig tilbud barnehage og skole, trygge overganger.
Desentralisert struktur
Viktig med videregående skole

Bo og -levemiljø
Lett å bli kjent med gode naboer
Mange hyggelige mennesker i kommunen
Et trygt levemiljø
Gode lokalsamfunn der grenda står sterkt
Godt tilrettelagt for barn, unge og gamle

Pleie og omsorg

God kvalitet på eldreomsorg
Egen sykebil i bygda

Arbeidsliv/Næringsliv
Variert arbeidsliv
Vi har et stort og aktivt landbruksmiljø
Turistdestinasjoner
Det er økende næringsliv for små og store bedrifter

Annet
Godt tilrettelagt for hyttebygging i flere fjellområder
Stor utvikling på mange områder; vei, boligutbygging, idrettsanlegg, industri, skole
Godt klima og ren luft
God infrastruktur
I Gausdal er det rimelig og attraktivt å bo, med gode tilbud i umiddelbar nærhet
Frodig språk, særegen dialekt.
 

Gruppearbeid og innspill

 

Gruppearbeid
Ivrige gruppedeltakere!

Møtedeltakerne ble også invitert  til å komme med utfordinger innen følgende områder:

•    God oppvekst i Gausdal
•    God fritid for alle i Gausdal
•    Den næringsvennlige kommunen

Og deltakerne svarte opp med gode og viktige spørsmål og innspill. Dette er temaer som ble diskutert i gruppene;

Hvordan få flere bedrifter til Gausdal?
Hvordan kan næringsdrivende dra mer nytte av hverandre?
Hvordan stimulerer vi de lokale bedriftene til å ville vekst?
Landbruket i Gausdal; rekruttering og betydning for framtidas bosetning.
Hvordan kan vi få bøndene til å levere melk til Q-meieriet?
Bor vi i Gausdal? Ser de voksne barnas behov, eller mest sitt eget behov for å være fra et bestemt sted?
Ungdommens rett til å være seg selv, og trygg på å få være den man er.
Hvordan få barn og ungdom til å være mer aktive?
Skolestruktur; Hvor mange og hvor?
Har eldre fritid?
Hvordan få med 60+gruppa i Gausdal Arena?
Hvordan få til samarbeid og bruk av Langsua?

Det ble reflektert og diskutert rundt disse temaene i mindre grupper. Det som kom fram ble referert skriftlig og vil være med i den videre prosessen med kommuneplanen.

 

Har du ytterligere innspill? Kontakt oss via mail.