Kommuneindeksen sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner.

«God kvalitet kommer ikke av høyt ressursforbruk, men av god styring. Det trengs flinke ledere, god kompetanse på alle nivåer, gode samarbeidsevner og fornuftig organisering av tjenesten», oppsummerer Bjørn A. Brox i Agenda Kaupang som har utarbeidet rapporten på vegne av Storebrand Livsforsikring.

 «Sammen får vi det til»
«Vi tar med oss resultatene fra rapporten inn i høstens arbeid med handlings og økonomiplan 2023-2026/ budsjett for neste år. Vi holder på å utarbeide en langsiktig investeringsplan som strekker seg over 10 år. Vi har også sammen med politikerne startet arbeidet med å se på demografiutfordringene kommunen står ovenfor de neste 20 årene, og hvilke konsekvenser disse endringene får for drift og tjenesteyting. Vi styrer godt med begrensede ressurser. Det er et resultat av godt samarbeid og tillit mellom administrasjon og politikere.» sier kommunedirektør Rannveig Mogren.

I kommunalbarometeret, som også ble publisert i dag, klatrer Gausdal kommune hele 72 plasser opp og havner blandt de 100 beste kommunene, på en god 90. plass. Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer.