Ordfører Hans Oddvar Høistad oppfordrer på kommunestyrets møte den 27. mars til at politikere, innbyggere og besøkende støtter opp om dette viktige initiativet, som ei symbolsk handling for å vise engasjement for å beskytte jordkloda.